Hlášení rozhlasu ze dne 4.7.2018

PLATBA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pokud jste jako vlastníci nemovitých věcí dodnes nezaplatili daň z nemovitých věcí za rok 2018, učiňte tak nejpozději do 9.7.2018. Tato daň měla být většinou poplatníků uhrazena do 31.5.2018. Jestliže vaše dlužná daň z nemovitých věcí nebude uhrazena v uvedené náhradní lhůtě, může správce daně vymáhat tento nedoplatek daňovou exekucí dle daňového řádu.

Nejrychlejší úhrada dlužné daně z nemovitých věcí je převodem z účtu nebo platba přímo na pokladně finančního úřadu – Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., či mimo úřední dny, ale po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 606 727 882, Otakar Polák, ÚzP Nový Jičín – 3. patro, č. dveří 419, od 6:10 do 13:00 hod. Můžete zaplatit také složenkou zaslanou od finanční správy.

V případě nejasností ohledně úhrady této daně volejte ve všední dny mezi 6:00 a 13: hod. správci daně, Otakar Polák, tel. 606 727 882.

 

OMEZENÍ PROVOZU NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

Na základě  realizace akce Automatizace železniční dopravy s. r. o. (AŽD) „ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ bude ve dnech 14.-17.07.2018 omezen provoz a úplné uzavírky na železničních přejezdech ve Studénce. Jedná se o úplnou uzavírku železničního přejezdu na ul. Průmyslové za LB CEMIX, na ul. Družstevní u DENASU – přejezdy dle sdělení zástupce AŽD budou opatřeny betonovými zátarasy. Na hlavní trati na železničním přejezdu na ul. 2. května – Nádražní  a na železničním přejezdu na bílovecké železniční nádraží bude zabezpečovací zařízení MIMO PROVOZ, vlaky zde budou projíždět dle omezeného provozu, a to dle sdělení zástupce AŽD rychlostí 5-10km/hod., aby stačily zastavit před případnými účastníky silničního provozu.