Hlášení městského rozhlasu ze dne 12.9.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa  

STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA

Charakteristika vykonávané práce: Komplexní plnění úkolů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 13.09.2018.

Vyhlášení tohoto výběrového řízení včetně tiskopisů pro přihlášení se do výběrového řízení  jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky.

 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,  obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 4. října 2018

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky.

 

ZÁMĚR PRODEJE

Město Studénka nabízí k prodeji osobní automobil Opel Combo. Podrobné informace k prodeji jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu.

 

POZVÁNÍ NA 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční 13. září 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka

 Projednávané materiály:

1.      Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2018 

2.      Smlouva o poskytnutí peněžního daru městu Bílovec

3.      Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Studénky pro rok 2018

 4.      Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky

 5.      Souhlas s převzetím majetku po zůstaviteli p. Tomáškovi

 6.      Prodej pozemků v k. ú. Butovice Ředitelství silnic a dálnic ČR

 7.      Prodej pozemku parc. č. 2064 v k. ú. Butovice p. Dolinskemu

 8.      Smlouva o smlouvě budoucí darovací s p. Ing. Tomáškem

 9.      Žádost manželů Bugyiových o prodej bytové jednotky na ulici Tovární

 10.  Nabídka manželů Hudcových na odkup budovy čp. 3 v k. ú. Nová Horka

 11.  Záměr prodeje budovy čp. 363 v k. ú. Butovice – bývalé kino

 12.  Zpráva o uplatňování Územního plánu Studénka

 13.  Upravený návrh zadání změny č. 4 Územního plánu Studénka (rozšíření areálu společnosti VAGONKA INTERIORS, s. r. o.)

 14.  Rozhodnutí města Studénky o poskytnutí dotace v rámci spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

 15.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“

 16.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“

 17.  Žádost společnosti PAS Natura, s. r. o., o prominutí pohledávky (neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě)

 18.  Aktualizace akčního plánu a zásobníku projektů Programu rozvoje města Studénka

 19.  Přijetí bankovního úvěru na financování projektu „ZŠ Sjednocení – energetická opatření“

 20.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.06.2018

 21.  Rozpočtové opatření č. 2018/4

 22.  Kontrola plnění usnesení

 

 NABÍDKA PRÁCE

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, příjme zaměstnance na pozici uklízeč/ka – školník/školnice.

Místo výkonu práce: budova ZUŠ na ulici Butovické 376, učebny výtvarného a tanečního oboru na ulici L. Svobody 760 a Panské 229.

Pracovní poměr: na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2018

Platové zařazení: 4. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Požadavky: střední vzdělání s výučním listem, zdravotní způsobilost, občanská a trestní bezúhonnost.

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, zaměstnanecké stravování, zvýhodněné telekomunikační služby, příspěvek na penzijní pojištění.

V případě Vašeho zájmu pošlete životopis na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

VYHLÁŠENÍ NÁLEZŮ

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 5.9.2018 do 12.9.2018 převzal do úschovy tyto nálezy:

Pes – pohlaví fena, kříženec černý

Mobilní telefon

Pes – pohlaví fena, kříženec černo hnědý

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

OZNÁMENÍ O OPRAVĚ KOMUNIKACE

Vážení občané ve středu 12.9.2018 začne celoplošná oprava komunikace na ulici A. Dvořáka v úseku od ul. Mírové po ul. Beskydskou, kde se předpokládá ukončení opravy 19.9.2018. Práce budou probíhat od 6:00hod do 16:00hod. Z těchto důvodů Vás žádáme, aby jste na této části komunikace a přilehlých odstavných plochách neparkovali.

Děkujeme za pochopení.