Hlášení rozhlasu ze dne 24.9.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,  obojí technického zaměření.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 4. října 2018

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky.

 

ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI A POTŘEB OBYVATEL MĚSTA STUDÉNKA

Vážení spoluobčané,

zajímá nás, jak se Vám žije ve Studénce. Co se Vám na životě zde líbí? A co by si zasloužilo změnu? Má se prioritně rekonstruovat Dělnický dům, rozvíjet letní stadion nebo vystavět víceúčelová sportovní hala?

Odpovědi na tyto a další otázky bude zjišťovat průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel našeho města. Sběr dat bude probíhat v měsíci říjnu letošního roku. Vyškolení tazatelé osobně navštíví 250 náhodně vybraných domácností a vyplní s Vámi krátký dotazník (do 15 minut).

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci, pokud bude právě Vaše domácnost do průzkumu vybrána. Z důvodu zajištění Vaší bezpečnosti a ochrany se musí všichni tazatelé prokázat jmenovkou opatřenou razítkem Městského úřadu Studénka a podpisem starosty.

Výsledky průzkumu budou představeny na veřejné prezentaci na přelomu měsíce listopadu a prosince. O bližším termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za ochotu při spoluúčasti na šetření. Váš názor přispěje ke změnám ve městě nebo k budoucím změnám.

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI

Sport a kultura Studénka Vás zve na Slezský rynek konaný dne 26.9.2018 na náměstí Republiky od 8:00 do 16:00 hodin.

Nabídka čerstvých potravin a produktů českých a regionálních výrobců

Ochutnávka zabijačkových specialit

Prezentace lidové tvořivosti a dovedností

Hudební a slovní doprovod moderátora

Pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny

 

INFORMACE ČESKÉ POŠTY

V úterý 2. října 2018 bude z provozních důvodů pošta Studénka 1 na Záhumení ulici otevřena pouze od 13:30 do 15:30 hodin.

Dopoledne bude zavřeno.