Hlášení rozhlasu ze dne 24.10.2018

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa

REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 16. listopadu 2018.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky.

 

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2018

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
za rok 2018. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.10.2018.

Sazba poplatku pro rok 2018:

- ve výši 540 Kč/1 osobu/1 rok

- občané ve věku 75 let a starší 270 Kč/1 osobu/1 rok

Poplatek je možné uhradit:

-          bezhotovostním převodem na účet města 19-924801/0100 (k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol)

-          hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty 

-          hotově nebo prostřednictvím platební karty v pokladně Městského úřadu Studénka.

Bližší informace je možné získat na odboru financí a rozpočtu, 1. patro, dveře č. 57,
u pí Evy Matějkové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a pí Markéty Holaňové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č.: 556 414 305.

 

VYHLÁŠENÍ NÁLEZŮ

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 17.10.2018 do 24.10.2018 převzal do úschovy tento nález:

Jízdní kolo

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript