Hlášení rozhlasu ze dne 5.12.2018

POZVÁNÍ NA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční dne 6. prosince 2018 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu

Studénka                           

Projednávané materiály:

1.      Věcná působnost starosty a místostarosty

 2.      Vzdání se funkce přísedícího okresního soudu

 3.      Zpráva o plnění 3. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky

 4.      Žádost p. Koláčka o prodej části pozemku parc. č. 1162/3 v k. ú. Studénka nad Odrou

 5.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“

 6.      Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“

 7.      Schválení určeného zastupitele pro činnosti stanovené zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 8.      Podpora komplexního řešení změny silniční dopravy ve městě

 9.      Obecně závazná vyhláška města Studénky č. …/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 10.  Dohoda o splátkách – p. Bogdan

 11.  Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

 12.  Informace o plnění rozpočtu města Studénky k 30.09.2018

 13.  Rozpočtové opatření č. 2018/5

 14.  Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019

 15.  Termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok 2019

 16.  Kontrola plnění usnesení

Organizační materiál:

 1.      Informace o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

 

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU STUDÉNKA V DOBĚ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ

Oznamujeme Vám, že v období od 20. prosince 2018 do 1. ledna 2019 bude Městský úřad Studénka pro veřejnost uzavřen. Posledními úředními dny roku 2018 jsou:

pondělí 17. prosince 2018 (8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin)

středa 19. prosince 2018 (8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin)

Provoz podatelny mezi svátky:

čtvrtek 27. prosince 2018 (8:00–14:00 hodin)

Prvním pracovním dnem v roce 2019 je:

středa 2. ledna 2019 (8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin)

Prosíme, abyste si své úřední záležitosti vyřídili v uvedených dnech, a děkujeme Vám za pochopení.

Zároveň upozorňujeme na provozní dobu Informačního centra, kde lze v uvedené době učinit podání na MěÚ Studénka.

Informační centrum:

20.12.2018 8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin

21.12.2018 8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin

22.12.2018 8:00–11:30 hodin

24.–26.12.2018 mimo provoz

27.12.2018 8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin

28.12.2018 8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin

29.12.2018–01.01.2019 mimo provoz

02.01.2019 8:00–11:30, 12:30–17:00 hodin

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI

Sport a kultura Studénka Vás zve na Slezský rynek konaný dne 6.12.2018 na náměstí Republiky od 8:00 do 16:00 hodin.

Nabídka čerstvých potravin a produktů českých a regionálních výrobců

Ochutnávka zabijačkových specialit

Prezentace lidové tvořivosti a dovedností

Hudební a slovní doprovod moderátora

Pro zákazníky soutěž o hodnotné ceny

 

OZNÁMENÍ PRODEJE

V sobotu 8.12.2018 od 9:00 hodin proběhne na tržnici u obchodního domu Kotvice prodej čerstvě řezaných vánočních stromků z plantáže Větřkovice.

Smrk pichlavý zelená a stříbrná forma od 300 Kč.

Jedle kavkazská od 500 Kč  - 1,5 m.

Chvojí čerstvě řezané se jmelím.

Možno si nás vyhledat na facebooku Plantáž Větřkovice.

 

OMEZENÍ PROVOZU ČESKÉ POŠTY

Na poště Studénka1 na ulici Záhumení bude ve čtvrtek 6.12.2018 odpoledne pošta otevřena pouze od 13:30 do 15:00 hodin. Dopolední provoz je beze změny.

 

VYHLÁŠENÍ NÁLEZŮ

Městský úřad Studénka oznamuje občanům, že v období od 28.11.2018 do 5.12.2018 převzal do úschovy tento nález:

Dioptrické brýle

Informace: paní Irena Glogarová, kancelář č. 5, tel. číslo 556 414 322, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript