Hlášení rozhlasu ze dne 4.2.2019

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

VEDOUCÍ ODBORU FINANCÍ A ROZPOČTU

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, výhodou pro obojí s ekonomickým zaměřením.

Přihlášku a potřebné dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 28. února 2019.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky.

 

POZVÁNÍ NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY,

které se uskuteční 7. února 2019 v 15:00 hodin

ve velkém sále Městského úřadu Studénka

Projednávané materiály:

1.      Změna čestného názvu Základní školy T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín

2.      Žádost společnosti RESBI PRO, s. r. o., o prodej části pozemku parc. č. 1356/69 v k. ú. Butovice

3.      Nabytí částí pozemků v k. ú. Butovice z vlastnictví pí Rožnovské

4.      Žádosti o prodej částí pozemku parc. č. 1136/1 v k. ú. Studénka nad Odrou

5.      Záměr prodeje pozemku parc. č. 353/1 v k. ú. Studénka nad Odrou

6.      Výkup pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou od společnosti MSV Metal Studénka, a.s.

7.      Záměr směny pozemků v Nové Horce

8.      Rozhodnutí města Studénky o spolupráci s Moravskoslezským krajem a spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

9.      Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky

10.  Rozpočtové opatření č. 2019/1

11.  Kontrola plnění usnesení