Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu 21.1.2015

Pozvánka na kulturní akci

Sport a kultura Studénka vás zve ve čtvrtek 22. ledna  do Dělnického domu na zábavný pořad Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb Cesty za romantikou a erotikou. Hostem  animátorky cestovní kanceláře pro dříve narozené bude známý sexuolog  MUDr. Radim Uzel. Humornou formou si budou povídat nejen o cestování ale také o knihách a nebudou chybět zážitky z doktorovy ordinace. Vstupné je 50 Kč a zajistit si je můžete v obvyklých předprodejích nebo zakoupit před  akcí. Začátek je v 18 hodin.

celý článek...

Hlášení rozhlasu 19.1.2015

Pozvánka na kulturní akci

Sport a kultura Studénka vás zve ve čtvrtek 22. ledna do Dělnického domu na zábavný pořad Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb Cesty za romantikou a erotikou. Hostem animátorky cestovní kanceláře pro dříve narozené bude známý sexuolog MUDr. Radim Uzel. Humornou formou si budou povídat nejen o cestování ale také o knihách a nebudou chybět zážitky z doktorovy ordinace. Vstupné je 50 Kč a zajistit si je můžete v obvyklých předprodejích nebo zakoupit před akcí. Začátek je v 18 hodin.

Hlášení rozhlasu 14.01.2015

Pozvánka na kulturní akci

Sport a kultura Studénka vás zve ve čtvrtek 22. ledna  do Dělnického domu na zábavný pořad Kafíčko Vlaďky Dohnalové aneb Cesty za romantikou a erotikou. Hostem  animátorky cestovní kanceláře pro dříve narozené bude známý sexuolog  MUDr. Radim Uzel. Humornou formou si budou povídat nejen o cestování ale také o knihách a nebudou chybět zážitky z doktorovy ordinace. Vstupné je 50 Kč a zajistit si je můžete v obvyklých předprodejích nebo zakoupit před  akcí. Začátek je v 18 hodin.

celý článek...

Hlášení rozhlasu 7.1.2015

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Zpracování odpadů se zbytky drahých kovů“

Záměr „Zpracování odpadů se zbytky drahých kovů“ odpovídá ustanovení bodu 10.1 kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Zpracování odpadů se zbytky drahých kovů“, oznamovatele ForTest, s. r. o., Oderská 401, 742 13 Studénka, IČ 26864665 nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

celý článek...