Vítání občánků

Zveřejněno 10. února 2015 15:48 | aktualizováno 19. února 2015 12:04

Komise Sbor pro občanské záležitosti města Studénky ve spolupráci s odborem vnitřních věcí městského úřadu pořádá v obřadní síni zámku již řadu let akci „Vítání občánků“. Akce se koná nepravidelně několikrát v roce, vždy v neděli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obřadu a děti při ní obdrží malý dárek.

Svůj zájem zúčastnit se slavnostního obřadu musí rodiče projevit sami doručením vyplněného formuláře na adresu MěÚ Studénka, matrika, pí Svatava Moskalová, nám Republiky 762, 742 13 Studénka, případně je možno podepsanou a naskenovanou přihlášku zaslat elektronicky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Formulář k vyplnění obdržíte také přímo na pracovišti matriky.

Podle počtu obdržených přihlášek bude akce naplánována a rodiče budou v dostatečném časovém předstihu pozváni.

Bližší informace Vám poskytne paní Svatava Moskalová, matrikářka, na tel. č. 556 414 342, případně osobně na matrice, dveře č. 18.

Podmínkou účasti na akci je trvalý pobyt dítěte ve Studénce a věk do 1 roku.

Přihláška „Vítání občánků“

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí