STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Opakované vyhlášení výběrového řízení č. 2/2021

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované výběrové řízení č. 2/2021 pro obsazení pracovního místa

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opakované výběrové řízení č. 2/2021 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent místního hospodářství a údržby majetku

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem 

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída (platový tarif od 19.730 Kč do 28.920 Kč podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dále zaměstnavatel nabízí: Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města Studénky na adrese:  aktualne/volna-pracovni-mista-1/.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zajišťování údržby po technické a organizační stránce u komunikací, chodníkových těles, mostů a lávek v k. ú. Butovice,
 • zajišťování zimní údržby a očisty města v k. ú. Butovice,
 • zajišťování údržby a oprav majetku, na kterém je vykonávána technická správa,
 • zajišťování správy městského mobiliáře, herních prvků a kašny v majetku města v k. ú. Butovice,
 • zajišťování deratizace na území města,
 • odborný dohled nad kvalitou a rozsahem prováděných prací, kontrola využití poskytnutých prostředků na údržbu a opravy majetku,
 • příprava smluv o dílo, objednávek a limitovaných příslibů,
 • správa veřejných zakázek na vykonávaném úseku působnosti,
 • odpovědnost za zákonný stav dopravního značení na místních komunikacích v k. ú. Butovice,
 • provádění aktualizace pasportu místních komunikací, chodníkových těles, ostatních ploch, dopravního značení v k. ú. Butovice,
 • evidence dešťových vpustí, aktualizace jejich pasportu včetně popisu technického stavu v k. ú. Butovice,
 • zpracovávání stanovisek k ohlášeným stavebním úpravám majetku,
 • zpracovávání stanovisek k existenci sítí,
 • příprava podkladů pro rozpočet města v rámci své odpovědnosti,
 • příprava materiálů pro jednání orgánů města,
 • zpracovávání podkladů pro inventarizaci majetku svěřeného úseku,
 • zajišťování archivace projektové dokumentace a dokumentace související s prováděním rozsáhlejších oprav (údržby),
 • zajišťování spisové služby,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.  Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vybraných ustanovení    zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících předpisů, aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B.

Výhodou: praxe v oblasti správy majetku, praxe v oblasti veřejné správy.

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení,
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních  příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, doručovací adresa uchazeče (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu uchazeče), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, nepovinné kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní kontakt (pro urychlení a zefektivnění komunikace s uchazečem), datum a podpis uchazeče.

Tiskopis přihlášky ke stažení je zveřejněn na webových stránkách města Studénky na adrese:  urad/dokumenty/personalni-pro-vyberove-rizeni/.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 6. října 2021 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 20. října 2021. 

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazeči v pozvánce na jím uvedené místo trvalého pobytu nebo jím uvedenou kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní údaje pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: kyjovsky@mesto-studenka.cz

 

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese:

aktualne/volna-pracovni-mista-1/ a dále na adrese:

urad/uredni-deska-2/

 

Studénka 6. září 2021

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r.
tajemník Městského úřadu Studénka

Datum vložení: 6. 9. 2021 13:10
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2021 13:16
Autor: Správce Webu

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
4
27
3
28
4
29
4
30
3
1
3
2
3
3
3

Aktuální počasí

dnes, pátek 24. 9. 2021
slabý déšť 18 °C 12 °C
sobota 25. 9. jasno 22/13 °C
neděle 26. 9. oblačno 23/13 °C
pondělí 27. 9. skoro jasno 23/14 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store