STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Vyhlášení výběrového řízení č. 5/2020

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 5/2020 pro obsazení pracovního místa referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku.

s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent majetkové správy

Odbor městského úřadu: místního hospodářství a údržby majetku

Počet obsazovaných míst: 1

Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 9. platová třída (platový tarif od 19.730 Kč do 28.920 Kč podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika vykonávané práce:

 • Pronájem a výpůjčka pozemků ve vlastnictví města.
 • Souhlas se vstupem na pozemky a se stavbami na pozemcích ve vlastnictví města.
 • Uzavírání smluv o právu provést stavbu.
 • Zpracování stanovisek k existenci sítí v majetku města.
 • Pronájem a výpůjčka nemovitostí cizích vlastníků městu.
 • Nájemní smlouvy na umístění reklamních zařízení na nemovitosti ve vlastnictví města.
 • Evidence hrobů a hrobových míst.
 • Vedení spisovny odboru místního hospodářství a údržby majetku.
 • Příprava materiálů pro jednání orgánů města.
 • Zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízených vedoucím odboru.

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vybraných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, orientace v legislativě v oblasti smluvních vztahů, své odbornosti a samosprávy a znalost dalších souvisejících  předpisů. Aktivní znalost práce na PC (MS Office), morální bezúhonnost, samostatnost, rozhodnost, spolehlivost, umění jednat s lidmi, organizační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, řidičské oprávnění skupiny B. 

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení,
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech      týkajících se správních činností,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních      příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, doručovací adresa uchazeče (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu uchazeče), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, nepovinné kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní kontakt (pro urychlení a zefektivnění komunikace s uchazečem), datum a podpis uchazeče.

Tiskopis přihlášky ke stažení je zveřejněn na webových stránkách města Studénky na adrese:  urad/dokumenty/personalni-pro-vyberove-rizeni/.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 19. srpna 2020 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Jiří Moskala, MPA, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 5/2020 „REFERENT/REFERENTKA ODBORU MHÚM” – NEOTVÍRAT a s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 26. srpna 2020. 

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu, uvedené místo trvalého pobytu nebo jimi uvedenou kontaktní adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní údaje pro uchazeče: Ing. Milan Kyjovský, vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, telefon: 556 414 347, e-mail: kyjovsky@mesto-studenka.cz.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese:

aktualne/volna-pracovni-mista-1/

urad/uredni-deska-2/

 

Studénka 29. července 2020

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA, v. r.
tajemník Městského úřadu Studénka

Datum vložení: 29. 7. 2020 19:27
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2020 19:34
Autor: Správce Webu

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
7
29
7
30
7
31
7
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
8
10
8
11
9
12
9
13
9
14
9
15
10
16
8
17
7
18
7
19
8
20
7
21
9
22
8
23
8
24
7
25
8
26
8
27
6
28
7
29
9
30
7
31
7
1
7
2
7
3
7
4
8
5
8
6
6

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Facebook

Logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

 

Google Play

App Store