STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Vyhlášení výběrového řízení č. 5/2023

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 5/2023 pro obsazení pracovního místa referent/referentka odboru vnitřních věcí.

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 5/2023 pro obsazení pracovního místa referent/referentka odboru vnitřních věcí s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: asistent, organizační pracovník

Odbor městského úřadu: vnitřních věcí

Počet obsazovaných míst: 1

Předpokládaný nástup: 01. listopadu 2023 nebo dle dohody s vybraným uchazečem

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: město Studénka, Městský úřad Studénka

Zařazení: úředník

Platové zařazení: 7. platová třída (platový tarif od 18.680 Kč do 27.260 Kč podle délky započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku a dalších odměn v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Další nabízené benefity a informace naleznete na webových stránkách města Studénky na adrese: aktualne/volna-pracovni-mista-1/.

Charakteristika vykonávané práce:

 • zpracovávání administrativní agendy tajemníka městského úřadu dle jeho pokynů,
 • organizování pracovního programu tajemníka městského úřadu dle jeho pokynů, záznamy termínů porad, pracovních jednání, seminářů, pracovních cest do jeho elektronického kalendáře,
 • provádění záznamů z porad tajemníka městského úřadu, z porad vedení městského úřadu, případně z dalších pracovních jednání,
 • zajišťování informačních a organizačních prací sekretariátu tajemníka městského úřadu dle Organizačního řádu Městského úřadu Studénka,
 • zpracovávání a vyřizování korespondence v systému spisové služby na úseku sekretariátu,
 • archivace písemností zpracovávaných sekretariátem tajemníka městského úřadu (fyzická i elektronická),
 • plnění úkolů vyplývajících z harmonogramů přípravy schůzí Rady města Studénky a zasedání Zastupitelstva města Studénky,
 • zpracovávání materiálů pro jednání Rady města Studénky a Zastupitelstva města Studénky v kompetenci tajemníka městského úřadu dle jeho pokynů,
 • pořizování a zasílání usnesení a úkolů z jednání orgánů města prostřednictvím programu Outlook zodpovědným osobám, zpracovávání materiálu „Kontrola plnění usnesení” pro orgány města,
 • zpracovávání souhrnného návrhu usnesení pro jednání Zastupitelstva města Studénky, provádění změn v usnesení vyplývajících z jednání zastupitelstva a zpracovávání čistopisu usnesení Zastupitelstva města Studénky,
 • spolupráce při přípravě zasedání Zastupitelstva města Studénky po organizační stránce, účast na zasedáních z pozice zapisovatelky,
 • zabezpečování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené tajemníkem městského úřadu nebo vedoucí odboru vnitřních věcí.


Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výhodou absolvování studia v oblasti veřejné správy.

Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: orientace v legislativě (zákon o obcích a právní předpisy související), velmi dobrá znalost českého jazyka (gramatika i stylistické schopnosti), organizační a komunikativní schopnosti, ochota, vstřícnost, rozhodnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a vysoké pracovní nasazení, znalost práce na PC (MS Office), Internet, řidičské oprávnění sk. B.  

Požadované doklady:

 • přihláška do výběrového řízení,
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ne starší než 3 měsíce; u cizích státních      příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.

Náležitosti přihlášky: číslo výběrového řízení, název výběrového řízení, jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, doručovací adresa uchazeče (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu uchazeče), číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní kontakt pro urychlení a zefektivnění komunikace s uchazečem), datum a podpis uchazeče.

Tiskopis přihlášky ke stažení je zveřejněn na webových stránkách města Studénky na adrese:  urad/dokumenty/personalni-pro-vyberove-rizeni/.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty lze doručit poštou nebo podat osobně na podatelnu Městského úřadu Studénka do 29. září 2023 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně požadovaných dokumentů, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Mgr. Marek Zeman, tajemník MěÚ Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „REFERENT/REFERENTKA ODBORU VV” – NEOTVÍRAT, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 09. října 2023.

Harmonogram a obsah výběrového řízení budou zaslány uchazečům v pozvánce na jimi uvedenou  e-mailovou adresu.

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní údaje pro uchazeče: Mgr. Hana Kalusová, vedoucí odboru vnitřních věcí, telefon: 556 414 312, e-mail: kalusova@mesto-studenka.cz.

Vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města Studénky na adrese:

aktualne/volna-pracovni-mista-1/ a dále na adrese: 

urad/uredni-deska-2/


Studénka dne 12.září 2023

Mgr. Marek Zeman v.r.
tajemník Městského úřadu Studénka

Datum vložení: 12. 9. 2023 11:46
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2023 11:51
Autor: Správce Webu

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
11
29
11
30
11
31
11
1
14
2
15
3
15
4
16
5
16
6
16
7
16
8
17
9
17
10
17
11
17
12
17
13
17
14
17
15
18
16
18
17
18
18
17
19
18
20
18
21
18
22
17
23
18
24
17
25
18
26
18
27
20
28
23
29
22
30
21
1
16

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
zataženo 25 °C 16 °C
čtvrtek 28. 9. polojasno 24/15 °C
pátek 29. 9. slabý déšť 24/15 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 21/12 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store