Město Studénka

(stav ke dni 16.06.2019)

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
285/18 Záměr města Studénky - Zúžení předmětu nájmu o garáž č. 6 v budově čp. 772 Zobrazit dokument
199kB
22.11.2018 stále Knoppová Renáta
230/18 Záměr města Studénky, prodej nemovitých věcí, jednotka č. 3/1 (byt), jednotka č. 3/2 (nebytový prostor), pozemek parc. č. 212, parc. č. 214, k. ú. Nová Horka Zobrazit dokument
793kB
17.9.2018 stále Gebauerová Karla, Bc.
220/18 Záměr města Studénky, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, nebytový prostor, budova čp. 779, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
47kB
6.9.2018 stále Knoppová Renáta
136/18 Záměr města Studénky, výpůjčka nebytového prostoru, budova čp. 386, parc. č. 1694, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
42kB
14.6.2018 stále Knoppová Renáta
109/18 Záměr města Studénky, záměr pachtu pozemku p.č. 2151/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
796kB
16.5.2018 stále Čermáková Jana
55/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru - stánku PNS na pozemku parc. č. 1453/2 v k. ú. Butovice Zobrazit dokument
24kB
15.3.2018 stále Knoppová Renáta
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
96kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
2/19 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
34kB
4.1.2019 stále Teglová Gabriela, Ing.
308/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2019 Zobrazit dokument
257kB
18.12.2018 31.12.2019 Teglová Gabriela, Ing.
290/18 Programový dokument pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
157kB
30.11.2018 stále Vicherková Jana, Bc.
225/18 Informace k poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
808kB
14.9.2018 stále Vicherková Jana, Bc.
224/18 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
973kB
14.9.2018 stále Vicherková Jana, Bc.
206/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
308kB
22.8.2018 stále Šimončičová Libuše
168/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (rok 2017) Zobrazit dokument
494kB
17.7.2018 16.7.2020 Vicherková Jana, Bc.
166/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rok 2018) Zobrazit dokument
902kB
16.7.2018 15.7.2021 Vicherková Jana, Bc.
157/18 Podatelna Městského úřadu Studénka, informace Zobrazit dokument
383kB
27.6.2018 16.7.2019 Šimončičová Libuše
138/18 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
192kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
137/18 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 Zobrazit dokument
258kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
117/18 Oznámení pověřence Zobrazit dokument
372kB
23.5.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
66/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018-2022 Zobrazit dokument
45kB
6.4.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina