Odpadové hospodářství

Z evidence odpadů města za rok 2018

Zveřejněno 25. 01. 2019 15:06
 • z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 422,931 tun směsného komunálního odpadu.
 • odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 109,6t skla, 115,8t plastů a 129,9t papíru.
 • z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 165,54t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l kontejnerů.
 • při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 398 m3 odpadů, z toho:
  - 210 m3 objemných odpadů
  - 40 m3 lednice, elektro
  - 120 m3 palivo
  - 20 m3 pneu
  - 8 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory)
 • ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 161,12t objemného odpadu a 26,17t pneu.

Z evidence odpadů města za rok 2017

Zveřejněno 09. 02. 2018 08:21
 • z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 399,5 tun směsného komunálního odpadu.
 • odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 108,9t skla, 129t plastů a 119,7t papíru.
 • z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 140 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 136,42t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l kontejnerů.
 • při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 394 m3 odpadů, z toho:
  - 260 m3 objemných odpadů
  - 55 m3 lednice, elektro
  - 130 m3 palivo
  - 28 m3 pneu
  - 36 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory)
 • ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 134,68t objemného odpadu a 31,57t pneu.