Z evidence odpadů města za rok 2008

Zveřejněno 11. února 2008 01:00 | aktualizováno 16. března 2011 16:23

 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1598 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 82t skla, 84,5t plastů a 51t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 95 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 196 ks kontejnerů 70 l na biologicky rozložitelný odpad.
 • Při „železné sobotě" bylo ve spolupráci se studenty SEPŠ odvezeno 4,83t železa a 1,75t papíru.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 409 m3 odpadů, z toho:
  • 300 m3 objemných odpadů
  • 50 m3 lednice, elektro
  • 14 m3 „palivo“ (dřevo, papír, textil...)
  • 16 m3 pneu
  • 18 m3 železo
  • 11 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory...)
 • Z černých skládek, které naši pracovníci po celý rok odklízejí z katastru města, bylo vyvezeno na skládku ASOMPO, a.s. do Životic u Nového Jičína 9,35t objemného odpadu.
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 168,16t odpadu (98,26t objemného odpadu, 8,03t pneu, 27,18t paliva a 34,69t elektroodpadu).