Z evidence odpadů města za rok 2009

Zveřejněno 19. února 2010 09:48 | aktualizováno 15. února 2011 08:31

 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1638 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 85,3t skla, 100,5t plastů a 68t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 91 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 741 ks kontejnerů 70 l na biologicky rozložitelný odpad.
 • Při „železné sobotě" bylo odvezeno 1,16t železa.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 456 m3 odpadů, ztoho:
  • 275 m3 objemných odpadů
  • 75 m3 lednice, elektro
  • 40 m3 „palivo" (dřevo, papír, textil...)
  • 15 m3 pneu
  • 38 m3 železo
  • 13 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory...)
 • Z černých skládek, které naši pracovníci po celý rok odklízejí z katastru města, bylo vyvezeno na skládku ASOMPO, a.s. do Životic u Nového Jičína 5,92t objemného odpadu.
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 165,5t objemného odpadu, 15,24t pneu, 16,8t paliva a 26,2t elektroodpadu.