Upozornění pro občany

Zveřejněno 28. června 2010 15:11 | aktualizováno 24. srpna 2010 08:12

Z důvodu zhoršení složení biologicky rozložitelného odpadu (BRO) ve sběrných nádobách (např. zeminou, pařezy a kamením), které sváží firma ASOMPO, a. s., vás chceme informovat o odpadech, které lze do těchto sběrných nádob ukládat, a o následcích, které vyplynou z nedodržení pokynů.

Odpad, který lze ukládat do sběrných nádob na BRO:

  • travní hmota
  • plevel
  • košťály i celé rostliny
  • listí
  • hobliny, piliny
  • jemné nebo drcené větve
  • listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
  • nepoživatelné a nahnilé ovoce
  • odpad ze zeleně zdomácnosti.

V případě, že odpad bude obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů než jsou odpady výše vyjmenované, bude odpad zlikvidován městem na vlastní náklady a dále bude městu naúčtována částka za poškození sběrných nádob, popřípadě i techniky. Tímto se sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu prodraží a tyto náklady se promítnou i v celkových nákladech na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.

Věříme, že se díky vašemu zodpovědnému přístupu složení odpadů zlepší a vše bude probíhat stejně tak jako v předchozích letech.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru MHÚM