Z evidence odpadů města za rok 2010

Zveřejněno 15. února 2011 08:38
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1607 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 84,2t skla, 98,3t plastů a 50,1t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 60,6t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 70 l kontejnerů.
 • Při „železné sobotě" bylo odvezeno 2,972t železa a 77 kg papíru.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 576 m3 odpadů, z toho:
  o415 m3 objemných odpadů
  o81 m3 lednice, elektro
  o35 m3 pneu
  o32 m3 železo
  o13 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory...)
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 186,6t objemného odpadu a 18t pneu.