Z evidence odpadů za rok 2011

Zveřejněno 07. února 2012 13:04 | aktualizováno 07. února 2012 13:11
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1635,5 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 85,6t skla, 107,4t plastů a 80,5t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 129 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 63,22t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 70 l kontejnerů.
 • Při „železné sobotě“ bylo odvezeno 1,63t železa a 200 kg papíru.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 576 m3 odpadů, z toho:
  • 310 m3 objemných odpadů
  • 52 m3 lednice, elektro
  • 32 m3 pneu
  • 5 m3 železo
  • 9 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 210,1t objemného odpadu a 27,9t pneu.