Provozní doba sběrného dvorku

Zveřejněno 17. července 2013 09:31 | aktualizováno 17. července 2013 09:36

Sběrný dvůr je stálá sběrna odpadu, určená občanům Studénky. Je umístěna na adrese Poštovní 772, Studénka. Provozovatelem sběrného dvoru je OZO Ostrava, s. r. o.

Provozní doba:     

  • Úterý:     10-17 hod.                
  • Pátek:     10-17 hod.             
  • Sobota:     8-12 hod.            

Je zde možno odložit tyto druhy odpadů:

  • objemný odpad (nábytek – rozložený, rozebraný, bytové doplňky, koberce, pneumatiky)
  • kov a elektro, chladničky, pračky, televize, sporáky, mikrovlnky, myčky apod.
  • dřevo, textil, plasty, papír, sklo,
  • nebezpečný odpad (znečištěné obaly, zářivky, barvy, kyseliny, zásady, sorbenty, oleje, chemikálie, rozpouštědla, akumulátory, léky, monočlánky).

Tyto složky odpadu, vznikající při běžném chodu domácnosti, zde může občan Studénky odevzdat bezplatně max. v množství, které lze naložit do přívěsného vozíku za osobní automobil. Do kontejneru na objemný odpad nelze ukládat popel a stavební suť.

Výkup sběrného papíru je pozastaven, ale zdarma se bude i nadále papír odebírat.Obsluha sběrny bude požadovat doklad o trvalém pobytu ve Studénce (občanský průkaz).

Tato služba není určena pro ukládání odpadů z podnikatelské činnosti.

Za úplatu lze ve sběrné dvoře odevzdat tyto druhy odpadu:

  • 17 03 02 asfaltová lepenka
  • 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad (okna, dveře, rámy oken, stavební suť znečištěná plasty, dřevem, papírem apod.)

Cena je stanovena ve výši 5,40 Kč vč. DPH / kg odpadu. Asfaltová lepenka i stavební suť musí být z provozních důvodů balena v pytlích.