Z evidence odpadů města za rok 2012

Zveřejněno 15. ledna 2014 15:30 | aktualizováno 15. ledna 2014 15:34
  • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1595,7 tun směsného komunálního odpadu.
  • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 80,34t skla, 106t plastů a 81,41t papíru.
  • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 92 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 87,89t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l kontejnerů.
  • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 450 m3 odpadů, z toho:
  1. 345 m3 objemných odpadů
  2. 57 m3 lednice, elektro
  3. 23 m3 pneu
  4. 14 m3 železo
  5. 11 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
  • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 176,7t objemného odpadu a 14,55t pneu.