Z evidence odpadů města za rok 2013

Zveřejněno 28. ledna 2014 12:43 | aktualizováno 28. ledna 2014 12:44
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1426,4 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 82,7t skla, 106t plastů a 110,7t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 72 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 136,83t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l kontejnerů.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 244 m3 odpadů, z toho:
 1. 140 m3 objemných odpadů
 2. 22 m3 lednice, elektro
 3. 72 m3 palivo
 4. 12 m3 pneu
 5. 7 m3 železo
 6. 6 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 211,89t objemného odpadu a 15,22t pneu.