Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Zveřejněno 24. června 2014 12:12 | aktualizováno 19. června 2017 08:40

certifikatLoni občané odevzdali k recyklaci 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13kg drobného elektrozařízení.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRP televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspořil tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky na nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13 kg drobných spotřebičů. Tím bylo uspořeno 185,21 MWh elektřiny, 8 185,21 litrů ropy, 837,16 m3 vody a 7,98 tun primárních surovin. Navíc byla snížena emise skleníkových plynů o 42,13 tun CO2 ekv., a produkce nebezpečných odpadů o 164,63 tun“.

Pro představu a možnost porovnání úspor uvádíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie. Dosažená míra úspor je významná a všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí zaslouží obrovský dík.

 

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku