Z evidence odpadů města za rok 2014

Zveřejněno 26. února 2015 09:07 | aktualizováno 26. února 2015 09:09
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 380,7 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 103,6t skla, 131,8t plastů a 113,6t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 121 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 152,04t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l kontejnerů.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 244 m3 odpadů, z toho:
  • 220 m3 objemných odpadů
  • 45 m3 lednice, elektro
  • 100 m3 palivo
  • 20 m3 pneu
  • 1 m3 železo
  • 9 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
 • Ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 190,84t objemného odpadu a 20,55t pneu.