Doporučený objem sběrných nádob na komunální odpad a frekvence svozu u rodinných domů

Zveřejněno 27. července 2015 07:25 | aktualizováno 27. července 2015 07:36
Počet osobTyp popelniceFrekvence odvozu popelnice
Do 2 osob 1 popelnice o objemu 70 litrů Vývoz 1x za 14 dní
Do 4 osob 1 popelnice o objemu 110 litrů Vývoz 1x za 14 dní
Do 6 osob 1 popelnice o objemu 110 litrů Vývoz 1x za 7 dní
Do 8 osob 1 popelnice o objemu 240 litrů Vývoz 1x za 14 dní
Nad 8 osob 1 popelnice o objemu 240 litrů Vývoz 1x za 7 dní

Ing. Jindřich lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku