Z evidence odpadů města za rok 2015

Zveřejněno 04. února 2016 14:27 | aktualizováno 04. února 2016 14:29
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 359,7 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 107,8t skla, 125,2t plastů a 113,5t papíru.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 96 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 173,4t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770 l kontejnerů.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 244 m3 odpadů, z toho:
  • 200 m3 objemných odpadů
  • 40 m3 lednice, elektro
  • 60 m3 palivo
  • 30 m3 dřevo
  • 23 m3 pneu
  • 6 m3 železo
  • 10 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory…)
 • ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 121,68t objemného odpadu a 18,58t pneu.