Z evidence odpadů města za rok 2016

Zveřejněno 28. února 2017 11:12
 • z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 420,5 tun směsného komunálního odpadu.
 • odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 111,7t skla, 126t plastů a 120,5t papíru.
 • z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 156,24t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l kontejnerů.
 • při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 394 m3 odpadů, z toho:
  • 205 m3 objemných odpadů
  • 45 m3 lednice, elektro
  • 115 m3 palivo
  • 20 m3 pneu
  • 9 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory)
 • ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 123,3t objemného odpadu a 24,69t pneu.