Z evidence odpadů města za rok 2018

Zveřejněno 25. ledna 2019 15:06 | aktualizováno 25. ledna 2019 15:09
 • z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1 422,931 tun směsného komunálního odpadu.
 • odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 109,6t skla, 115,8t plastů a 129,9t papíru.
 • z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 135 ks velkoobjemových 5 nebo 7 m3 kontejnerů odpadů ze zahrad a zahrádek, dále pak 165,54t biologicky rozložitelného odpadu z hnědých 770l kontejnerů.
 • při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 398 m3 odpadů, z toho:
  - 210 m3 objemných odpadů
  - 40 m3 lednice, elektro
  - 120 m3 palivo
  - 20 m3 pneu
  - 8 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory)
 • ze sběrného dvora OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 161,12t objemného odpadu a 26,17t pneu.