Z evidence odpadů města za rok 2007

Zveřejněno 11. února 2008 01:00 | aktualizováno 11. února 2008 22:47
 • Z popelnic a kontejnerů občanů bylo vyvezeno 1472 tun směsného komunálního odpadu.
 • Odloženo do kontejnerů na tříděný sběr bylo 64 t skla a 52 t plastů.
 • Z oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů (sběrných dvorků) bylo odvezeno 110 velkoobjemových kontejnerů 5 nebo 7 m3 odpadů ze zahrad a zahrádek.
 • Při „železné sobotě“ bylo ve spolupráci se studenty SEPŠ odvezeno 5,96t železa a 2,4t papíru.
 • Při sobotních svozech objemného a nebezpečného odpadu bylo odvezeno 453 m3 odpadů, z toho:
  • 235 m3 objemných odpadů
  • 53 m3 lednice, elektro
  • 115 m3 "palivo" (dřevo, papír, textil...)
  • 19 m3 pneu
  • 16 m3 železo
  • 15 m3 nebezpečný odpad (barvy, oleje, akumulátory...)
 • Z černých skládek, které naši pracovníci po celý rok odklízejí z katastru města, bylo vyvezeno na skládku ASOMPO, a.s. do Životic u Nového Jičína 22 kontejnerů o obsahu 5 m3 objemného odpadu.
 • ze sběrného dvoru OZO Ostrava s. r. o. na ul. Poštovní bylo vyvezeno celkem 199 kontejnerů o obsahu 10 m3 (121 x objemný odpad, 8 x pneu, 45 x palivo a 25 x elektroodpad).