Informace o spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s.

Zveřejněno 12. února 2007 11:23 | aktualizováno 15. ledna 2014 15:36

Město Studénka uzavřelo v roce 2002 smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., ve které se zavázalo poskytovat firmě informace o třídění odpadů ve městě.

Společnost se zavázala zaplatit městu paušální odměnu za zajišťování zpětného odběru podle počtu obyvatel, a odměnu za zajišťování recyklace podle celkového množství, které obec sebrala, vytřídila a předala k recyklaci. Je tedy motivující pro město i pro občany třídit komunální odpad, protože tato částka snižuje naše náklady na jeho svoz. Za rok 2012 činí tato odměna celkem 775 754,- Kč. (Za rok 2011 činila tato odměna celkem 786 196,50 Kč, za rok 2010 činila tato odměna celkem 695 320,50 Kč, za rok 2009 činila tato odměna celkem 677 054,- Kč)