Kontakty, organizační struktura


Orientace v budově městského úřadu

Přízemí, dveře č.1 Přízemí, dveře č.2 Přízemí, dveře č.4 Podatelna, přízemí, dveře č.5 Přízemí, dveře č.8 Přízemí, dveře č.9 Přízemí, dveře č.10 Přízemí, dveře č.11 Přízemí, dveře č.13 Přízemí, dveře č.14 Přízemí, dveře č.15 Přízemí, dveře č.16 Přízemí, dveře č.18 Přízemí, dveře č.19 Přízemí, dveře č.22 Přízemí, dveře č.23 Přízemí, dveře č.24 Přízemí, dveře č.25 Přízemí, dveře č.26 Přízemí, dveře č.27 Přízemí, dveře č.28 Přízemí
1. patro, dveře č.51 1. patro, dveře č.52 1. patro, dveře č.57 1. patro, dveře č.58 1. patro, dveře č.59 1. patro, dveře č.60 1. patro, dveře č.61 1. patro, dveře č.62 1. patro, dveře č.63 1. patro, dveře č.64 1. patro, dveře č.65 1. patro, dveře č.67 1. patro, dveře č.68 1. patro, dveře č.69 1. patro, dveře č.70 1. patro, dveře č.71 1. patro, dveře č.72 1. patro, dveře č.73 1. patro, dveře č.74 1. patro, dveře č.75 1. patro, dveře č.76 1. patro

Legenda

  • Vedení a sekretariát vedení
  • Odbor vnitřních věcí - VV
  • Odbor školství, kultury a sociálních věcí - ŠKSV
  • Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje - SŘÚPaR
  • Odbor místního hospodářství a údržby majetku - MHÚM
  • Odbor financí a rozpočtu - FaR