Abecední seznam kontaktů

Jméno Funkce Telefon Email
Bc. Auxtová Dagmar Vedoucí odboru, stížnosti, petice, volby, provoz MěÚ 556 414 341 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Čermáková Jana Pronájem a výpůjčka pozemků, umístění reklamních zařízení, vstupy na pozemky ve vlastnictví města, pohřebnictví 556 414 339 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Ďuláková Eva Útulek pro psy, zeleň, komunitní kompostárna a rekultivace skládky Radar, odpadové hospodářství 556 414 321 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Gebauerová Karla Nabytí a převod nemovitých věcí, směna nemovitostí, pronájem pozemků za účelem zřízení zahrádky 556 414 304 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Glogarová Irena Spojovatelka, doprava MěÚ, městský rozhlas, ztráty a nálezy, vidimace a legalizace 556 414 322 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Gurková Jindřiška Informační centrum, vidimace a legalizace, Czech POINT 556 414 387 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hebelková Kateřina Czech POINT, vidimace a legalizace, shromažďování, volby, občanské průkazy (hlášení ztráty a odcizení) 556 414 388 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hercíková Anna Úklid    
Holaňová Markéta Správa místních poplatků, pohledávky, hazardní hry 556 414 305 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Kaleta Josef Údržba komunikací, dopravní značení, zimní údržba a letní očista komunikací 556 414 354 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Kaňuščák Lukáš Správa a údržba nemovitého majetku 556 414 331 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Kašuba Pavel Správa domovního a bytového fondu, údržba školských zařízení 556 414 335 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Klosová Gabriela Územní a stavební řízení, ohlášení, silniční správní úřad 556 414 324 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Knoppová Renáta Příprava smluv, evidence zakázek, dopravní obslužnost, správa a údržba veřejného osvětlení, pronájem a výpůjčka nebytových prostor, pronájem bytů 556 414 348 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kotásková Lucie Příprava a realizace investic 556 414 325 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kotoučková Karla Územní a stavební řízení, ohlášení, silniční správní úřad 556 414 324 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Krompolc Dušan Právník – správní a soudní agenda 556 414 312 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Krzák Jan Příprava a realizace investic 556 414 303 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Kyjovský Milan Vedoucí odboru 556 414 347 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Laník Miroslav Kontrolor 556 414 319 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Malaníková Michaela Rozvoj města, dotace 556 414 323 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Marková Monika sociální pracovník 556 414 364 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Maturová Miloslava Evidence obyvatel, volby 556 414 356 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Moskala Jiří, MPA Tajemník městského úřadu 556 414 340 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Moskalová Svatava Matriční úřad, sbor pro občanské záležitosti 556 414 342 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Nováková Radmila Vedoucí odboru, územní plán, rozvoj města 556 414 330 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Ocásek Richard, DiS Samosprávné činnosti na úseku školství, kultury a sportu 556 414 326 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Peterek Stanislav Dělník údržby města    
Ribánsky Daniel Obsluha útulku pro psy, komunitní kompostárna Radar    
Richter Martin Informatik 556 414 346 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript