Odbor místního hospodářství a údržby majetku - MHÚM

Náplň činnosti

 • údržba nemovitého majetku města včetně správy a údržby domovního a bytového fondu města
 • údržba veřejného osvětlení a místních komunikací
 • zimní údržba komunikací a očista města
 • údržba veřejné zeleně
 • městský útulek pro psy
 • doprava, jízdní řády
 • odpadové hospodářství
 • správa a údržba hřbitovů
 • Provoz a údržba veřejných WC za PENNY MARKETEM
 • nabytí, převod a směna nemovitých věcí
 • věcná břemena
 • pronájem a výpůjčka pozemků (za účelem zřízení zahrádky apod.)
 • umístění reklamních zařízení
 • pronájem bytů, pronájem a výpůjčka nebytových prostor
 • zajišťování úkolů vyplývajících z členství města ve společenství vlastníků jednotek
Jméno Funkce Telefon Email
Ing. Kyjovský Milan Vedoucí odboru 556 414 347 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Čermáková Jana Pronájem a výpůjčka pozemků, umístění reklamních zařízení, vstupy na pozemky ve vlastnictví města, pohřebnictví 556 414 339 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Ďuláková Eva Útulek pro psy, zeleň, komunitní kompostárna a rekultivace skládky Radar, odpadové hospodářství 556 414 321 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Knoppová Renáta Příprava smluv, evidence zakázek, dopravní obslužnost, správa a údržba veřejného osvětlení, pronájem a výpůjčka nebytových prostor, pronájem bytů 556 414 348 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Gebauerová Karla Nabytí a převod nemovitých věcí, směna nemovitostí, pronájem pozemků za účelem zřízení zahrádky 556 414 304 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ribánsky Daniel Obsluha útulku pro psy, komunitní kompostárna Radar    
Vandlík Michal Dělník údržby města    
Peterek Stanislav Dělník údržby města    
Bc. Kaňuščák Lukáš Správa a údržba nemovitého majetku 556 414 331 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Bc. Kašuba Pavel Správa domovního a bytového fondu, údržba školských zařízení 556 414 335 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Slováčková Petra Správa, koordinace oprav a údržba nemovitého majetku města – hřbitovy, revize budov a zařízení 556 414 313 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Kaleta Josef Údržba komunikací, dopravní značení, zimní údržba a letní očista komunikací 556 414 354 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript