Odbor vnitřních věcí - VV

Náplň činnosti

 • volby, referendum
 • petice a stížnosti
 • matrika
 • vidimace a legalizace
 • Czech POINT
 • evidence obyvatel
 • občanské průkazy, cestovní doklady (hlášení ztráty a odcizení)
 • vnitřní správa, podatelna, sekretariát, IT
 • ztráty a nálezy
 • požární ochrana
 • civilní obrana, úkoly branné pohotovosti
 • přestupky, soudní spory, střet zájmů
Jméno Funkce Telefon Email
Bc. Auxtová Dagmar Vedoucí odboru, stížnosti, petice, volby, provoz MěÚ 556 414 341 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Maturová Miloslava Evidence obyvatel, volby 556 414 356 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Moskalová Svatava Matriční úřad, sbor pro občanské záležitosti 556 414 342 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Sič Petr Integrovaný záchranný systém, požární ochrana, civilní ochrana, úkoly branné pohotovosti 556 414 317 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Krompolc Dušan Právník – správní a soudní agenda 556 414 312 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Rozsypalová Marcela Agenda sociálního fondu, agenda komise pro projednávání přestupků, administrativní a organizační práce 556 414 343 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hebelková Kateřina Czech POINT, vidimace a legalizace, shromažďování, volby, občanské průkazy (hlášení ztráty a odcizení) 556 414 388 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Šimončičová Libuše Podatelna, pronájem sálu MěÚ, úřední deska, Czech POINT, vidimace a legalizace 556 414 311 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Glogarová Irena Spojovatelka, doprava MěÚ, městský rozhlas, ztráty a nálezy, vidimace a legalizace 556 414 322 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Štencel Karel Správce počítačové sítě 556 414 346 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Richter Martin Informatik 556 414 346 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hercíková Anna Úklid    
Mgr. Zeman Marek Právník – civilní a poradenská agenda 556 414 333 Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript