Krizový štáb

Zveřejněno 30. dubna 2014 10:09 | aktualizováno 28. listopadu 2018 11:21

Krizový štáb města Studénky je, v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zřízen jako pracovní orgán starosty města pro řešení krizových situací. Vedoucím krizového štábu je starosta, který jmenuje členy krizového štábu. Krizový štáb projednává možnost řešení krizové situace a starostovi navrhuje opatření. Krizový štáb svolává starosta, je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí, týkajících se mimořádné události nebo krizové situace. Svolání krizového štábu se provádí zejména v případě, kdy

 1. je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení, tj. pro území obce,
 2. jej starosta použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 3. je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra nebo krizovým štábem ORP Bílovec při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 4. jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
 5. je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z předchozích podmínek.

Krizový štáb plní zejména následující úkoly:

 1. analyzuje a hodnotí situaci na postiženém území a zpracovává návrhy na opatření,
 2. eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků,
 3. organizuje ochranu obyvatelstva postiženého území,
 4. dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací,
 5. zpracovává informace pro sdělovací prostředky,
 6. udržuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedících obcí a případně ústředním krizovým štábem.

 Složení krizívého štábu

Jméno, příjmeníFunkceTelefon
Libor Slavík vedoucí krizového štábu 556 414 351
Lubomír Šobich zástupce vedoucího krizového štábu 556 414 361
Petr Sič tajemník krizového štábu 556 414 317
Mgr. Jiří Moskala, MPA člen krizového štábu 556 414 340
Bc. Dagmar Auxtová člen krizového štábu  556 414 341
Ing. Radmila Nováková člen krizového štábu 556 414 330
Ing. Milan Kyjovský člen krizového štábu 556 414 347
PhDr. Olga Svobodová člen krizového štábu 556 414 355
Ing. Gabriela Teglová člen krizového štábu 556 414 310
Jan Pesničák člen krizového štábu 556 413 714