Telefonní čísla tísňového volání

Hasiči

Ohlašovna požáru 150
Jednotka HZS MSK Bílovec 950 726 011
JSDH Studénka, hasičská zbrojnice Družstevní 284
mobil
552 303 685
736 627 405
JSDH Studénka, hasičská zbrojnice Butovická 514
mobil
552 303 635
736 627 404
JSDH Studénka, hasičská zbrojnice 2. května 883 736 627 403
Ředitelství HZS MSK, územní odbor Nový Jičín
ředitel HZS
950 725 111
950 725 110
MěÚ Studénka, ústředna, záznamník 556 414 322

 

Policie

Policie ČR, tísňové volání 158
Policie ČR, služebna Studénka 974 735 761
Městská policie, tísňové volání
služebna Studénka
mobil
156
556 402 279
602 845 764
Policie ČR, okresní ředitelství 974 735 111

 

Zdravotní a záchranná služba

Záchranná služba 155
Lékařská služba první pomoci Nový Jičín (dospělí) 556 711 381
Dětská lékařská služba první pomoci Nový Jičín 556 709 468
556 773 325
LSPP stomatologická Nový Jičín 556 710 804
Nemocnice Bílovec 556 771 771

 

Plynárna

Tísňové číslo pro poruchy nebo havárie plynu 1239
Zákaznická linka 840 113 355

 

Rozvodné závody

ČEZ,a.s., linka pro hlášení poruch 840 850 860

 

Poruchy (ohlášení)

Vodovodní a kanalizační sítě, rozvodů tepla na dispečinku MěP 602 709 156

 

Hygienická stanice

HS Nový Jičín, spojovatelka
fax
556 770 370
556 770 360

 

Veterinární správa

VS Nový Jičín, spojovatelka 556 702 520
Veterinární pohotovost 556 710 026

 

Povodí Odry

Povodí Odry Ostrava, stálá služba 596 612 222, 596 657 111
Povodí Odry VH provoz, Skotnice 556 723 607

 

Správa silnic

Správa a údržba silnic Nový Jičín 556 701 460
Cestmistr, Šenov u N. J. 555 531 354

 

A B A

"ABA" - pomoc motoristům 1240
"ÚAMK" - havarijní služba pro motoristy 1230

 

Vysvětlivky:

HZS MSK - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů
LSPP -  Lékařská služba první pomoci
ČEZ
- České energetické závody a.s.
MISS - Městské inženýrské sítě a.s.
ABA - Autoklub Bohemia assistance
ÚAMK - Ústřední automotoklub