Informace o výsledcích kontrol

Výsledky kontrol prováděných podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, za rok: