Chválili nás

Zveřejněno 04. března 2010 13:59 | aktualizováno 13. prosince 2018 13:13

Vážení klienti městského úřadu,
výsledkem dlouhodobé snahy a úsilí vedení a všech pracovníků městského úřadu je poskytovat služby veřejnosti v co možná nejvyšší kvalitě. Domnívám se, že o tom, že se tak skutečně děje, svědčí i fakt, že městský úřad během velmi krátké doby získal několik významných a hodnotných ocenění. Avšak pro nás oceněním největším, které městský úřad dostává, jsou kladné ohlasy občanů, našich zákazníků a klientů, kteří jsou s kvalitou námi poskytovaných služeb spokojeni a neváhají tuto svou spokojenost vyjádřit i písemně, za což jim patří i naše upřímné poděkování.

Rozhodli jsme se proto, že na našich webových stránkách tyto kladné ohlasy budeme průběžně zveřejňovat, avšak to samozřejmě při dodržení ochrany osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Proto kontakty na ty, kteří nám poděkování předali či zaslali, nezveřejňujeme, ale tyto jsou uloženy na městském úřadě.

Uděláme všechno pro to, abychom v úsilí o kvalitní poskytování služeb nepolevili a věříme, že kvalita námi poskytovaných služeb bude i v následující každodenní praxi potvrzována Vaší spokojeností.

Mgr. Jiří Moskala, MPA  v. r.
tajemník městského úřadu

Vaše ohlasy

Zasláno poštou 1

Zasláno poštou 2

Zasláno poštou 3

Zasláno poštou 4

Zasláno poštou 5

Zasláno poštou

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

Zasláno e-mailem

(11/2018)

Poděkování za poskytnutí finančního daru Hřensku

podekovani

 

 

 

 

Poděkování za poskytnutí finančního daru obci Žalhostice

Poděkování městu Studénka