Prodej a pronájem nemovitostí města

Úplná nabídka prodejů a pronájmů je zveřejněna na úřední desce.

Záměry pronájmu nemovitostí

Nebytový prostor v domě čp. 810 na ul. Budovatelské, Studénka

Záměr pronájmu Zobrazit na mapě

Nebytový prostor v domě čp. 810 na ul. Budovatelské, Studénka
 

Záměry prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 688/1 – zahrada o výměře 859 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice

Jedná se o pozemek na ul. Butovické naproti bývalého Obecního hostince. Na pozemku je umístěn betonový sloup nízkého napětí včetně vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a kanalizační šachta včetně kanalizačního potrubí v majetku města. Při prodeji bude k pozemku zřízeno věcné břemeno provozování podtlakové kanalizace ve prospěch města. Pro dotčenou plochu je územním plánem stanoveno jako hlavní využití bydlení venkovského typu.

parcela 688 1 parcela 688 2