Prodej a pronájem nemovitostí města

Úplná nabídka prodejů a pronájmů je zveřejněna na úřední desce.

Záměry prodeje nemovitostí

Budova čp. 363 na ul. Malá strana, Studénka (bývalé KINO)

Záměr prodeje Zobrazit na mapě

Budova kina Tatra - jedná se o zděnou cihelnou dvoupodlažní budovu z roku 1916. Základové pásy tvoří beton proložený kamenem. Obvodové zdivo je z plných lícových cihel, v interiéru opatřeno vápennými omítkami. Stropy jsou dřevěné trámové. Střešní konstrukci tvoří dřevěné vazníky opatřené celoplošným dřevěným záklopem a pokryty pozinkovaným falcovaným plechem. Dispoziční řešení budovy je přizpůsobeno bývalému využití jako kino. Vstup do budovy je tvořen dvěma vchody. Prvním vstupem vpravo se vstupuje do budovy, kde se nachází vestibul, po jehož levé straně jsou sociální zařízení. Přímo naproti vstupu do vestibulu je vstup do sálu. Za vstupem do sálu je oboustranné jednoramenné schodiště. Sál je odstupňovaný pro umístění křesel. Ve spodní části sálu je pódium.

Druhým vstupem do budovy se vstupuje na schodiště do 1 N.P., které je tvořeno třemi místnostmi.

Budova čp. 363 na ul. Malá strana, Studénka (bývalé KINO)

Záměry pronájmu nemovitostí

Nebytový prostor v domě čp. 810 na ul. Budovatelské, Studénka

Záměr pronájmu Zobrazit na mapě

Nebytový prostor v domě čp. 810 na ul. Budovatelské, Studénka
 

Záměry prodeje pozemku

Pozemek parc. č. 688/1 – zahrada o výměře 859 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice

Jedná se o pozemek na ul. Butovické naproti bývalého Obecního hostince. Na pozemku je umístěn betonový sloup nízkého napětí včetně vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a kanalizační šachta včetně kanalizačního potrubí v majetku města. Při prodeji bude k pozemku zřízeno věcné břemeno provozování podtlakové kanalizace ve prospěch města. Pro dotčenou plochu je územním plánem stanoveno jako hlavní využití bydlení venkovského typu.

parcela 688 1 parcela 688 2