Stavba kanalizace v křižovatce ulic 2. května a Sjednocení

Zveřejněno 16. října 2018 07:05

Pane starosto,
nevím, jak je možné, že stavba na ul. Sjednocení a ul. 2. května není doposud ukončena. Z jakého důvodu zůstává pozemní komunikace v nepořádku. Čeká se snad, až to vozidla uhutní a pak se teprve bude něco dít? Kdy vozovka bude mít nový povrch, to by mě opravdu zajímalo. Dále by mě zajímalo, kdo provádí tuto stavbu a kdo je za ni zodpovědný. Tím myslím také dohled z MěÚ Studénka. Doufám, že materiál ve výkopu je takový, jaký tam má být. Protože mi opravdu jinak nejde do hlavy, proč už není povrch opraven a jsou zde zbytečné průtahy.
S pozdravem L. D.

Ke stavbě kanalizace a jejímu dokončení jsme zveřejnili na facebooku a internetových stránkách města tuto informaci:

Stavba kanalizace v křižovatce ulic 2. května a Sjednocení  a v celé navazující části ulice Sjednocení byla přerušena v měsíci srpnu z důvodu „dosedání“ zhutněných zásypů s cílem předejít poklesu výkopu i zaasfaltovaných vrstev. Tato technologická přestávka byla projednána a odsouhlasena správcem silnice, kterou je  Správa silnic Moravskoslezského kraje. Konečná úprava – živičná vrstva a zámky jednotlivých vrstev – bude dokončena do 31.10.

I když je veškerá odpovědnost za případné způsobené škody na zhotoviteli stavby, město zhotovitele pravidelně upozorňuje na nedostatky a vyzývá  jej k nápravě. Několikrát již byla náprava provedena dosypáním i zhutňováním, častěji však pouze dosypáním. Vrstvy však nejsou „pevně“ spojeny a stává se tak, že při rychlém průjezdu anebo průjezdu těžšími vozidly jsou zásypy ihned rozmetány. Jednáme se zhotovitelem o  dřívějším komplexním dokončení a opakovaně také o nápravě stavu. Prosíme občany o trpělivost při dočasně vzniklém omezení a o zvýšenou opatrnost při průjezdu tímto místem.

Jen bych k tomu ještě poznamenal, že se jedná o dočasný stav, který bude v průběhu měsíce října odstraněn. Stavbu provádí společnost COMMODUM, spol. s r. o., na základě uzavřené smlouvy. Investorem akce je město Studénka. Stavbu dozoruje odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Městského úřadu Studénka, úsek rozvoje města a investic.