Problematika výskytu holubů

Zveřejněno 19. listopadu 2018 08:01

Dobrý den pane starosto,
řeší nebo má v úmyslu město řešit početnou populaci holubů na náměstí? Domnívám se, že nás, obyvatele, tento problém opravdu skličuje. Přilehlá parkoviště a chodníky jsou doslova nechutné. Nebudu to dále pitvat, protože určitě víte, o čem píši.
Děkuji. K. H.

Odbor místního hospodářství a údržby majetku nechal zpracovat vyjádření k výskytu holubů ve Studénce odbornou firmou a obdržel stanovisko, ve kterém se konstatuje, že divocí holubi ve městě nejsou přemnoženi. Dále je zde upozornění na nedostatečné udržování nemovitostí ze strany Stavebního bytového družstva ve Studénce. Dle vyjádření odborné firmy je jedinou účinnou metodou osadit domy hroty a sítěmi. Pokud montáž provede odborná firma, tak poskytuje záruku na účinnost provedených prací. V současné době je možný pouze řízený odchyt do živolovných klecí. Případný odchyt, který by realizovalo město, ale neřeší problém, který popisujete, protože není nikde zaručeno, že se podaří odchytit holuby sídlící na konkrétních místech a domech.

Odbor místního hospodářství a údržby majetku kontaktoval v této záležitosti i Městský úřad Nový Jičín, kde tuto problematiku také řeší, a obdržel informaci, že ve městě Nový Jičín se provádějí odchyty každé 2 roky, ale nemá to vcelku význam a stojí to nemalé finanční prostředky. Cena za 1 odchyceného holuba se pohybuje okolo 250,00 Kč bez DPH, celkem se částky pohybují okolo 50.000,00 Kč až 250.000,00 Kč za odchyt.

Odbor místního hospodářství a údržby majetku řeší problematiku výskytu holubů od roku 2010.  Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je vlastník povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Každý vlastník objektu má povinnost starat se o svůj objekt s péčí řádného hospodáře tak, jak mu ukládá právní úprava. Je pouze na vlastníku objektu, jaká preventivní opatření přijme, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu v důsledku hnízdění holubů na jeho objektu. Město Studénka jako samosprávný orgán nemá k řešení této problematiky legislativní nástroje.

V tomto případě lze pouze doporučit vlastníkům nemovitostí, kteří mají povinnost ze zákona starat se o svůj objekt, a je tedy na vlastníku objektu, jaká preventivní opatření přijme. Náklady spojené s preventivními kroky proti vnikání holubů do objektu a se zabezpečením proti nasedání holubů, asanačními pracemi a represivními opatřeními zajišťuje a hradí ze svých nákladů vlastník objektu.