Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka

Zveřejněno 17. prosince 2018 16:16

Dobrý den, pane starosto,
mám na Vás dotaz ohledně cyklostezky, která má vést ze Studénky do Nové Horky. Letos v létě byla zahájena výstavba a o pár týdnů později se přestalo s pracemi. Jelikož hustota dopravy se neustále zvyšuje, jízda na kole se stává „adrenalinovým“ zážitkem.
Prosím o informaci, kdy dojde k zahájení respektive dokončení cyklostezky.
Předem děkuji. T. S.

Projekt „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Integrovaný regionální operační program. Realizace projektu měla být ukončena v prosinci 2018 a stavební práce jsou prováděny společností STRABAG, a. s.

Realizace cyklostezky byla zahájena předáním staveniště dne 14.05.2018. Po zahájení stavby a vytýčení paty svahu byl zjištěn rozpor v jednotlivých částech projektové dokumentace. Půdorysné umístění stavby bylo v rozporu s navrhovaným sklonem svahu. Po vykácení zeleně zaměřila stavba budoucí svahy cyklostezky v předepsaném sklonu a bylo zjištěno, že se dostáváme při zachování předepsaného sklonu s patou svahu do cizích pozemků. Při zachování paty svahu bylo nutné napřímit svahování do sklonu, který by bez dalších úprav posouzených statikem (geostatikem) nezajišťoval stabilitu. Na základě tohoto zjištění byla stavba na základě příkazu technického dozoru ke dni 16.07.2018 zastavena.

Projektant byl požádán, aby provedl nové zaměření, kontrolu odevzdané projektové dokumentace a navrhl reálná opatření včetně opravy projektu a rozpočtu. Následovala složitá jednání, výzvy k nápravě projektové dokumentace, konzultace předkládaných možných řešení. Úprava projektu byla dokončena až 19.10.2018 a mohla být předložena zhotoviteli k nacenění i aktualizaci harmonogramu prací. Upravený projekt obsahuje návrh jiného sklonu svahů a zajištění jejich stability. Ačkoli je konečně projektová dokumentace v pořádku, tak nám v pokračování stavby brání zamítavé stanovisko správy silnic, ze kterého vyplývá povolení provádění prací v bezprostřední blízkosti vytížené komunikace pouze v období duben až říjen. Tím pádem budou práce opět zahájeny až od 01.04.2019 a nově je termín dokončení cyklostezky posunut na srpen 2019.