Zimní údržba ve městě

Zveřejněno 21. ledna 2019 13:55

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu se neudržují cesty a chodníky ve Studénce I. Zejména chodníky nejsou udržované, nedá se po nich chodit a o parkování ani nemluvím.
Děkuji za odpověď. B.

Musím konstatovat, že je vaše kritika provádění zimní údržby komunikací v části Studénka I, ve vztahu k jejímu časovému provádění, oprávněná. Stávající smlouva s dodavatelem služby, vzhledem k technickým a finančním nárokům na takovouto činnost, stanovuje určité pořadí, ve kterém se ve městě chodníky a komunikace ošetřují. V uvedený den, tedy v úterý 08.01.2019 se firma ke strojovému úklidu chodníků a komunikací v dané lokalitě dostala až v odpoledních hodinách. Tuto skutečnost jsme s jejími zástupci podrobně ve středu 09.01.2019 projednali a dohodli se v rámci stávající smlouvy na možných postupech, které by Vámi uváděný stav korigovaly. Konkrétně se jedná o dodatečnou objednávku města, díky které bude možné nově provádět chemické ošetření chodníků tak, abychom zajistili v první řadě bezpečnost našich občanů. Tato změna by měla být patrná v nejbližších dnech.

Zásadní změnu v organizaci a kvalitě provádění zimní údržby ve městě lze však očekávat až s přijetím nové smlouvy, která vznikne na základě nového poptávkového řízení na dodávku těchto služeb, kterou bychom chtěli uzavřít už pro příští rok.