Vzrostlé stromy na ulici Arm. gen. L. Svobody

Zveřejněno 28. února 2019 14:50

Dobrý den pane starosto,
nejdříve Vám chci poděkovat za rychlou reakci na můj e-mail ze dne 29.01.2019 a nápravu provedení zimní údržby, která se projevila ve dnech sněhové kalamity 03.02–04.02.2019. Jen tak dále. :-)
Obracím se na Vás s prosbou o řešení „Údržby zeleně“ – ořezání vzrostlých stromů u chodníku na ulici Arm. gen. L. Svobody (od křižovatky ulice Sjednocení, směr ulice Poštovní). U chodníku vyrostly stromy do výšky našich panelových domů, stíní, ohrožují chodce a majetek občanů (zaparkovaná auta apod.). V roce 2018 byla provedena odbornou firmou „prořezávka stromů“, ale provedli to tak, že ořezali větve do výšky stromů, kam dosáhli. Byly ponechány větve, které se naklánějí nad vstupní chodníky do domu, nad parkoviště, dosahují výšky domů apod.
Prosím, mohl byste nechat zkontrolovat stav údržby zeleně v této lokalitě a případně nechat provést nápravu i této údržby?
Děkuji. S pozdravem M. G.

Děkuji za Váš dotaz a na základě stanoviska příslušného odboru Vám sděluji, že na jaře loňského roku byl realizován projekt „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II“, v rámci kterého bylo mimo jiné provedeno i ošetření dřevin na celém sídlišti včetně lokality, ve které bydlíte. Cílem projektu bylo zajištění dlouhodobé funkčnosti a provozní bezpečnosti zeleně v tomto urbanizovaném prostředí v horizontu přibližně 10 let.

Všechny dřeviny byly proto odborníky v oblasti dendrologie posouzeny a na základě jejich zjištění byla navržena konkrétní opatření. U dřevin se střednědobou až dlouhodobou perspektivou byly navrženy a následně i realizovány pěstební zásahy pro prodloužení jejich životnosti. Většina javorů podél chodníku na ul. Arm. gen. L. Svobody byla ošetřena zdravotním řezem. Aby byly řezy provedeny dle projektu a v potřebném rozsahu, dohlížel na realizaci odborník v oblasti péče o dřeviny, který provedené zásahy odsouhlasil. Vzhledem k tomu, že intenzita opakování takového řezu je dle potřeby obvykle 5–15 let, není v tuto chvíli důvod do těchto dřevin jakýmkoliv způsobem výrazněji zasahovat.