Provoz na ulici 2. května

Zveřejněno 05. dubna 2019 13:04

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás nejen za svou osobu, ale zároveň za obyvatele města Studénky, kteří mají své rodinné domy na ulici 2. května. Chceme Vám zaslat sdělení, jaká je výše uvedená komunikace nebezpečná a jak se na ni chovají jednotliví účastníci silničního provozu, kteří po ni projíždějí. Většina z nich vůbec nedodržuje pravidla silničního provozu. V žádném případě nedodržují rychlost, čímž vzniká i větší hluk, prach a nebezpečné situace v provozu. Nejhorší stav je o víkendu a v ranních hodinách. Po celé komunikaci jezdí nezřízeně, před semaforem u školy v dostatečné vzdálenosti přibrzdí, tudíž přibrždění na červenou eliminují nebo stihnou probliknutí a znovu se rozjedou, jak se říká, co to dá. Pak lze slyšet i kvílení brzd, kdy přejedou naše mazlíčky (kočky, psy). Za toto je nikdo nepotrestá, neboť z místa okamžitě ujedou.
Celé situaci by jistě prospělo snížení rychlosti průběžně po celé ulici 2. května a následná kontrola, nebo prohlášení za obytnou zónu, čímž se rychlost snižuje. Město by tak získalo finanční dotace od řidičů, kteří nerespektují dopravní značení. Další varianta by byly zbržďující retardéry, to by si jistě rozmysleli ničit svá vozidla a jezdili by předpisově.
Situace není nebezpečná jen u školy, je nebezpečná v celé délce. Takto by byl snížen i hluk a prach, který je dalším nebezpečím pro nás, obyvatele na ulici 2. května ve Studénce. Pomůžete nám?
Za všechny Y. H. R.

Děkuji za Váš dotaz, na který se pokusím odpovědět, i když to není jednoduché.

Chápu nejen Vaše rozčarování nad některými účastníky silničního provozu, kteří nerespektují zákon o provozu na pozemních komunikacích a svou bezohlednou jízdou ohrožují či omezují nejen sebe, ale zejména ostatní. Bohužel stejná situace je na mnoha jiných komunikacích, a to nejen v našem městě. Policie ČR je o problematických úsecích našeho města informována a ulice 2. května mezi ně rozhodně patří, nicméně nemohou být zcela logicky vždy a všude.

Již v průběhu uplynulého volebního období jsme zvažovali pořízení statického či úsekového měření rychlosti pro některé lokality města, ale pro město by z toho bohužel nebyl přínos skoro žádný. Výběr pokut by totiž náležel obci s rozšířenou působností, kterou je pro nás Bílovec. Tím pádem bychom pořídili radar za mnoho peněz, ale příjem by šel bohužel úplně jinam.

Bohužel ani další návrhy nejsou realizovatelné, jelikož se jedná o komunikaci, kterou vlastní Moravskoslezský kraj a která vzhledem ke své povaze nemůže být označena jako obytná zóna nebo osazena retardéry. Maximálně bychom mohli oslovit kraj s tím, aby byla na této komunikaci snížena rychlost, ale i kdyby to nakonec bylo schváleno, tak bez velmi časté přítomnosti aktivní Policie ČR by to asi nemělo onen požadovaný efekt.