Oprava „spojovačky“ a osvobození od poplatků

Zveřejněno 11. dubna 2019 11:42

Dobrý den, mám 2 dotazy:
1) Kdy se konečně začne opravovat "Spojovačka"? Je ostuda chodit po tom chodníku, který pamatuje i nepamatovatelné. Udělalo se x oprav chodníků a "Spojovačka" stále nic.
2) Měla jsem informaci, že město zvažuje osvobodit od poplatků odpadu ty, kteří doloží doklad, že platí odpady jinde. Jelikož nebydlím ve Studénce, ale mám tam stále TP, tak platím odpad na 2 místech.
Děkuji za odpovědi.
Zdraví P. B.

Děkuji za Vaše zajímavé dotazy, ke kterým sděluji následující:

„Spojovačka“ – zastupitelstvo na svém jednání konaném 04.04.2019 rozhodlo o přijetí dotace na realizaci akce s názvem „Cyklostezka ve Studénce“. Tento projekt v sobě zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci chodníku na ulici Sjednocení, ale také zbudování stezky pro cyklisty vč. nového osvětlení či mobiliáře a nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Výběr zhotovitele by měl být snad proveden během června a pak by měla být zahájena samotná realizace. O konkrétních termínech, kdy bude výstavba zahájena a kdy dokončena, budeme samozřejmě občany informovat.

Odpady – veškeré informace o osobách, které mohou být osvobozeny od poplatku za odpad nebo jeho části, jsou definovány v obecně závazné vyhlášce v článku 6, která je dostupná na https://www.mesto-studenka.cz/public/documents/pravni-predpisy/ozv/ozv-3-2018.pdf. V případě, že spadáte do kategorie osob definovaných v článku 6 odstavci (2) písm. c) této vyhlášky, pak je vaší povinností ohlásit to správci poplatku (Městskému úřadu Studénka) dle článku 3 této vyhlášky.