Dotazy k dění ve městě

Zveřejněno 14. května 2019 14:16 | aktualizováno 14. května 2019 14:18

Dobrý den pane starosto,
mám par dotazů k dění ve městě:

  • Jak to vypadá s koupalištěm, bude otevřeno na den města a je pravda, že náklady přesáhly plánovaný rozpočet skoro o polovinu?
  • Kdy dojde k opravě chodníků na ulici Arm. gen. L. Svobody, kterou nám slibovalo už minulé vedení.
  • Jak to vypadá s novým osvětlením. Budeme zase půl zimy chodit potmě? Světlonoš se sice snažil, ale nanic, po pár dnech opět tma.
  • Kdy bude výtah na úřadě, protože je sice krásný z venku, ale pro nás částečně imobilní je na nic, protože do patra se nedostanu a promiňte, na chodbě nejde vše vyřídit, a aby úřednice lítala nahoru a dolů vše zjišťovat a sdělovat, je dle mého blbost největší.

Děkuji. M. A.

Děkuji za vaše dotazy a rád na ně odpovím.

Koupaliště

Aktuálně probíhají dokončovací práce a dodavatelská firma určitě stavbu dokončí do smluveného termínu, tzn. do 31.05.2019. Vzhledem ke skutečnosti, že byl v uplynulých dnech založen v místě stavby nový trávník, který potřebuje nějaký čas, tak určitě nebude koupaliště otevřeno na „Den města“. Předpokládám, že pokud bude nový trávník dostatečně připraven, zahájíme koupací sezónu úderem prázdnin, tzn. 29.–30.06.2019.

Co se týče nákladů za výstavbu biotopu, tak ty v žádném případě nepřesáhly rozpočet o polovinu. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek byl v červnu loňského roku vybrán dodavatel stavby, a to za částku 25.806.995 Kč s DPH. V průběhu stavby došlo k některým vynuceným změnám (méněpráce nebo vícepráce) a aktuální částka po uzavření dodatku č. 5 je vlivem víceprací o cca 14 % vyšší. Předpokládám, že konečná cena nepřesáhne nakonec částku 30.000.000 Kč.

 

Chodníky na ulici Arm. gen. L. Svobody

V rozpočtu pro letošní rok počítáme s provedením opravy ve zmiňované lokalitě a předpokládám, že k tomu dojde během podzimních měsíců.

 

Veřejné osvětlení

Na komplexní řešení osvětlení v celém městě je zpracována projektová dokumentace a nyní probíhá posouzení realizace formou EPC projektu. Koncem května budou radní s výsledkem posouzení seznámeni a následně rozhodneme, jak bude v rámci výměny veřejného osvětlení na území města postupováno.

 

Výtah na MěÚ

Původní plán rekonstrukce budovy MěÚ, kdy se uvažovalo o přístavbě dalšího patra, s výtahem počítal, ale jelikož nakonec bylo rozhodnuto zrealizovat jen zateplení budovy, tak není instalace výtahu nyní aktuální (nicméně do budoucna to nevylučuji).