Situace kolem spalovny v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 05. června 2019 08:32

Můžete zde prosím shrnout situaci kolem spalovny, která je v areálu bývalé Vagónky? Jak se na území města dostala, její činnost nyní a budoucnost? Případně jaké kroky lze udělat, aby v našem městě svou činnost ukončila?
Děkuji. S.

Děkuji za položení dotazu, na jehož obsah bylo již v minulosti na webu města reagováno.

Provoz společnosti UPIA International, s. r. o., probíhá v areálu bývalé Vagonky, jehož vlastníkem město Studénka bohužel není. Povolení k trvalému provozu spalovací pece, resp. termického čistícího zařízení, vydal ve správním řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Účastníkem řízení město Studénka nebylo, nemohlo tedy v povolovacím procesu jakkoli záležitost ovlivnit. Z toho vyplývá, že argumentace některých občanů v tom smyslu, že se mělo nebo má město proti povolení provozu odvolat, je nesmyslná, protože pokud ze zákona účastníky správního řízení nejsme, pak se nemáme vůči čemu odvolávat.

Skutečností tedy je, že provoz je podle jasně daných podmínek povolen a může a musí být příslušnými správními orgány státu i kontrolován. Tímto správním orgánem, který jako jediný může provozování zdroje kontrolovat, je Česká inspekce životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Ostrava (ČIŽP). Tento orgán tak činí a město Studénka s ním prostřednictvím vedení (starosta, místostarosta), úřadu (životní prostředí) a městské policie spolupracuje. Pro úplnost uvádím, že od roku 2015 udělila ČIŽP společnosti UPIA již 3 pokuty za porušování zákona na ochranu ovzduší. První pokuta byla ve výši 95.000 Kč, druhá ve výši 140.000 Kč a zatím ta poslední z letošního května byla ve výši 600.000 Kč.

Město Studénka, stejně jako naši občané, bohužel nemůže zamezit provozu takového zařízení. Pouze důsledným hlášením každého, byť jen možného podezření na znečištění ovzduší (čili zápachu) pocházejícího z tohoto zdroje, a to prostřednictvím naší městské policie (tel. 602 845 764), můžeme dát této společnosti najevo, že je na našem území nežádoucí.