Dotazy k fungování města

Zveřejněno 05. června 2019 08:37

Dobrý den, chtěl jsem ze zeptat a případně požádat o vyřešení pár věcí, které mi na fungování města vadí.

  1. Informoval jsem se, jak je to s volným pobíháním psů. Jelikož, prý není ve městě stanovena vyhláška, mohou se prý strážníci opírat pouze o veterinární zákon, což není dostačující. Vadí mi zejména, když majitelé svých psů vodí své psy bez vodítka. Ač je většina těchto psů určitě hodná, vyvolává to v dítěti, které kolem něho má projít, obrovské stresy. Na upozornění majitele se nezřídka dočkáme inektivů. Proto prosím o zavedení vyhlášky a její důsledné vymáhání.
  2. Po provádění výkopových prací v komunikacích i zeleni nejsou v častých případech prováděny důsledně hutnění při zpětném zásypu. Stačí se podívat na pár posledních míst oprav vodovodu (např. u VDJ na ul. Tovární). Pokud se však na to trochu zaměříte, vypadá tak půl Studénky. Prosím o zrevidování těchto míst a reklamaci tak, ať tyto opravy nejsou v budoucnu hrazeny z rozpočtu města. Zodpovědný pracovník města snad již do budoucna hotovou stavbu převezme důkladněji?
  3. Prosím o řešení problému ve věci provozu společnosti UPIA, která nás ohrožuje na zdraví. Ač vím, že se město v tomto kroku snaží, jeví se mi celá situace jako bezvýchodná a volat stále strážníky jako neúčelné. Zde neprosím odpovědi, ale činy.

Nelze si jen stěžovat, proto chci poděkovat za fungování města. Každý nemůže být se vším spokojený a snad tyto věci vezmete jako zpětnou vazbu občana, než-li výtky.
Kladně hodnotím údržbu města i zeleně, která když prší, roste pochopitelně rychleji. Děkuji také za investice prováděné s „oporou“ dotací, které jistě stojí mnoho úsilí.
Hezký den. T. T.

Děkuji velmi za pochvalu a také za Vaše dotazy, na které rád odpovím i přesto, že raději preferujete konkrétní „činy“.

Volný pohyb psů – město Studénka nemá aktuálně žádnou vyhlášku, která by regulovala volný pohyb psů. V červnu 2017 Rada města projednala a následně zrušila velmi starou a nefunkční vyhlášku z roku 2004, která v sobě zahrnovala problematiku čistoty veřejných prostranství a volný pohyb psů. Důvodem zrušení původní vyhlášky bez náhrady byla skutečnost, že veškeré prohřešky je nyní možné řešit v rámci aktuálně platné legislativy (např. prostřednictvím přestupkového zákona, občanského zákoníku nebo zákonu na ochranu zvířat). Vyhláška o volném pohybu psů musí krom omezení jejich pohybu (vodítka, náhubky, atd.) definovat také dostatečný počet veřejných ploch, kde by byl volný pohyb psů umožněn. Nicméně se diskuzi ohledně možného zavedení nové vyhlášky nebráním a na radě města tuto záležitost projednáme.

Výkopové práce – v rámci realizace oprav výtluků, kanalizací, vodovodů či jiných překopů komunikací samozřejmě mnohdy následně řešíme i reklamace, a také já vidím v této oblasti ještě značné rezervy. V rámci nově připravovaných smluv nyní řešíme s dodavatelem dokonce detailně, jak velký propad už je reklamace a co je ještě běžný stav. Určitě v tomto ohledu chceme podnikat tvrdší kroky a lépe chránit finanční prostředky města.

Provoz UPIA – město Studénka bohužel nemůže ovlivnit činnost této společnosti, protože povolení vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Nicméně městská policie eviduje každý nahlášený případ a ten je postoupen České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která veškeré podněty řeší. ČIŽP nás v polovině května informovala, že udělila společnosti UPIA již třetí pokutu ve výši 600.000 Kč za porušení podmínek provozu a ochrany ovzduší (první dvě pokuty byly ve výši 95.000 a 145.000 Kč). Bohužel v současné době nemá město žádné jiné páky, než hlásit prostřednictvím městské policie veškeré zjištěné problémy na ČIŽP.