Oslava 60 let města

Zveřejněno 11. června 2019 06:54

Nevím, kdo přišel s geniálním návrhem pořádat diskotéku uprostřed domků na hřišti u školy 2. května. Hudba pozdě do noci, vlastně hulákání, určené pro slabě slyšící. Když už, tak mohla být méně hlučná. Nepotřebuji ji „vychutnávat“ v hermeticky uzavřeném domku!! Co jste připravili pro seniory, kteří se logicky této akce nezúčastnili???
O. S.

Na území města platí obecně závazná vyhláška, která občany s dostatečným časovým předstihem informuje o výjimečných případech, ve kterých je doba nočního klidu upravena (viz: https://www.mesto-studenka.cz/public/documents/pravni-predpisy/ozv/ozv-1-2019.pdf). Pro akci „Dny města“ byl noční klid stanoven v době 03:00–06:00 hodin a ten byl také skutečně dodržen.

Dny města, které byly letos situovány v prostorách hřiště na ulici 2. května, se nepochybně povedly a svědčí o tom obrovský počet pozitivních ohlasů. Drtivá většina lidí pozitivně hodnotí nejen samotný program, ale také místo konání, protože se konečně i místní dočkali akce na „svém území“ a nemuseli za zábavou „až“ do Butovic. Těch negativních ohlasů včetně toho Vašeho jsme zaznamenali pouze v řádu jednotek. A rozhodně s Vámi nesouhlasím, že se senioři této akce nezúčastnili. Účast byla obrovská, vyšší než v předchozích letech, a věková struktura byla od dětí až po seniory.