Starosta odpovídá

Dotazy pro starostu můžete zasílat na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zveřejňování nalezených psů

Zveřejněno 20. 04. 2016 15:51

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč se psi nalezení na území města zveřejňují s takovým zpožděním. Psi nalezeni v únoru, březnu jsou zveřejněni v dubnu. Lidé, kteří bydlí ve Studénce, o útulku ví. Ale někdy se psi toulají déle a jsou z větší dálky a majitel nemá možnost stále objíždět a obvolávat všechny útulky. Vždyť včasné zveřejnění psů by pomohlo je dostat rychleji domů. A určitě by to stálo město i méně peněz. Když se majitel nenajde a pes jde do adopce, tak poplatek za adopci přece nepokryje celou částku, která byla za psa vynaložena. Vím, že lidé v útulku mají spoustu práce a nemůžou jenom sedět u PC. Ale určitě by se našli dobrovolníci, kteří by rádi pomohli se zveřejňováním nalezených psů na internetu a sociálních sítích.
Děkuji za odpověď. I. V.

Psi jsou téměř vždy zveřejňováni do 3 týdnů od nálezu, ale v případě, že vyžadují veterinární ošetření, vyčkává se až do doby jejich úplného uzdravení. Z útulku může být pes vydán do náhradní péče až po 3 týdnech od jeho nálezu. Z praxe víme, že pokud původní majitel pejska hledá a je u nás v útulku, tak zpravidla do 2 dnů si pro psa přijde.

Částečná uzávěrka silnice 464

Zveřejněno 27. 03. 2014 10:48

Dobrý den, nedávno byla dokončena oprava mostů přes Odru a Sedlnici. Teď se tam znovu něco opravuje. Proč se to neudělalo najednou a kdo tam co vlastně dělá? K.M.

Na silnici 464 v úseku mezi mosty přes Odru a Sedlnici se instalují protihlukové stěny. Jedná se o akci mající přímou souvislost s komunikací, která je v majetku kraje a jim taky organizovanou, resp.Správou silnic Moravskoslezského kraje a financovanou z "evropských peněz". Dle nám dostupných informací nemá tato akce spojitost s rekonstrukci mostů prováděnou v minulých letech. Pro bližší informace je třeba se obrátit na krajský úřad nebo na Správu silnic.

Kontejnery na odpad (ul.Mírová)

Zveřejněno 27. 03. 2014 10:39

Dobrý den,bydlím na ulici Mírové a zajímalo by mě,proč jste nám odebrali jednu zelenou popelnici na smíšený odpad a nechali jste nám jenom jednu?To ještě jde,ale na proti jste odebrali taky jednu zelnou a dali jste tam žlutou na plasty. Proč?! Není snad na každém jestli chce třídit nebo ne ?! A jestli to chcete řešit takhle,tak proč platíme pořád stejnou cenu za kom.odpad ?! Děkuji za odpověď. P.B. ?

Změna v dané lokalitě byla provedena na základě žádostí občanů, neboť byly poznatky, že nádoby na separovaný odpad jsou nedostačující. Byl proto odebrán kontejner na komunální odpad, avšak zároveň byla upravena četnost odvozu z původního 1x týdně na 2x týdně což ve své podstatě znamená, že nedošlo ke snížení objemu. Tímto opatřením bylo umožněno přidání kontejneru na separovaný odpad.
Záležitost třídění odpadu by neměla být otázkou jen měst a obcí. Odpovědnost za třídění odpadu je na každém z nás, jak po sobě zanecháme naši zemi příštím generacím.
Otázka výše poplatků za likvidaci odpadů je úměrná výši vytříděného odpadu. Tržby za tříděný odpad se do výpočtu ceny každoročně zahrnují a snižuje se tak náklad na likvidaci odpadů. Bohužel stále však jsou náklady na likvidaci vyšší, než poplatky od občanů a z městského rozpočtu je svoz a likvidace odpadů dofinancovávána.

Nové chodníky v roce 2014

Zveřejněno 12. 03. 2014 13:06

Kdy se budou dělat nové chodníky, zejména na ulicí 2. května, kvůli bezpečnosti například dětí při cestě ze školy jako v jiných městech ?

Předpokládám, že termínem „nové“ byla myšlena oprava stávajícího chodníku neboť na ul.2.května je chodníkové těleso téměř po celé jeho délce na rozdíl od ulice Butovické. Chodníková tělesa ve většině případu průběžně opravujeme tam, kde je to nejvíce potřeba. Pro letošní rok je na opravu chodníků vyčleněna částka 600 tis.Kč s tím, že se bude realizovat oprava části chodníku na ul.2května od křižovatky s Májovou po křižovatku s Komenského. Zbývající finanční prostředky budou použity na operativní údržbu.
Vybudování nového chodníku připravujeme na ulici Moravské, kde chybí napojení na stávající chodník na Butovické.
Dalším prvkem pro zvýšení bezpečnosti chodců je rekonstrukce přechodu pro chodce na ulici Sjednocení mezi náměstím a „Kotvicí“. Tady již je podepsána smlouva na dotaci a v současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

Obousměrný provoz cyklistů

Zveřejněno 25. 02. 2014 13:21

Proč není možné povolit průjezd cyklistů v obou směrech na  jednosměrných komunikacích, konkrétně na L.Janáčka, Poštovní a Beskydská, když to v jiných městech povoleno je?

V  případě místních komunikací L.Janáčka, Poštovní a Beskydská není možné v souladu s platnými předpisy pro provoz na komunikacích jízdu cyklistů v protisměru povolit. Neumožňují to technické podmínky, kde je uvedeno, že "vedení cyklistů v protisměru se při šířce jízdního pásu mezi obrubami menší než 4,50m nedovoluje"
Na základě těchto podmínek nelze zajistit jízdu cyklistů v protisměru na ulici Beskydské, neboť šířka jízdního pruhu je 3,25m a vést cyklostezku přes parkoviště nelze. Obdobná situace je i na ulici L. Janáčka, kde šířka jednosměrných úseků místní komunikace je v rozmezí 3,2  až 3,6m, rovněž se to týká jednosměrných  úseků ulice Poštovní u bývalého internátu k obchodu Hruška, kde šířka místní komunikace je mezi  3,7  a 2,9m.

Platby za stočné přes SIPO

Zveřejněno 10. 02. 2014 09:58

Dobrý den, zajímalo by mně a nejen určitě mně,proč nejde platit stočné z inkasa,když vodné,elektřina,plyn a spousta jiných plateb tímto způsobem platit jdou?   

  

Vzhledem k minimálnímu zájmu občanů o platbu přes SIPO jsme o tomto způsobu platby původně neuvažovali. V posledních dnech, kdy o tento způsob projevilo zájem více domácnosti, se kterými je uzavírána smlouva jsme i tento způsob úhrady stočného projednali a připravujeme jej. Prosím jen o trpělivost, neboť reakce ze strany poskytovatele, tedy České pošty je cca jeden měsíc. Jakmile bude možné úhrady přes SIPO realizovat, budou občané neprodleně informováni.